AsigurăriAsigurare de răspundere civilă

1. Executantul este pe baza asigurării încheiate de el de răspundere civilă asigurat:

  • Pentru daune personale pănă la 7.500.000,00 € pe fiecare eveniment
  • Pentru daune materiale cu 7.500.000,00 € pe fiecare eveniment

prima anuală 31,00 €

2. Executantul pe baza asigurării încheiate de el în caz de accident

  • Pentru invaliditate 50.000,00 €
  • Moarte accidental 10.000,00 €

prima anuală 67,00 €

3. Executantul va inceia pentru el o poliță de Asigurare de sănătate valabilă pentru personalul care lucreasă pe șantier, care conține urmădtoarele servicii:

  • Servicii medicale necesare.
  • îngrijire staționară în cadrul spitalului, privind toate clasele de îngrijire-Cameră cu mai multe paturi-fără Servicii la alegere (fără îngrijire prin intermediul serviciilor de medicină privată)
  • medicamente și mijloace de îngrijire la comandă
  • îngrijire pentru calmarea durerilor, inclusiv îngrijire dentară și reparație dentară și înlocuire, maxim 300,00 € pentru șederi de până la șase luni, maxim 600,00 € pentru șederi ce depășesc această durată.
  • Transportul și costurile de înmormântare în caz de deces al unei persoane asigurate, maxim 10.000,00 €, Cei ce beneficiază și de asigurare personală, începând de la 50,00 € fiecare asigurat.

Premium lunar 69,00 €